Informatie Covid-19

Ons laboratorium blijft open en voert normaal de analyses uit.

Wat houdt het Proteomis profiel in?

Wat houdt het Proteomis profiel in?

Het Proteomis profiel is een biochemische techniek waarbij een aantal metingen op de serumeiwitten worden verricht en waarvan de resultaten grafisch worden gepresenteerd. Het profiel geeft een globaal beeld van de lichaamsfuncties van een patiënt. Bepaalde afwijkingen van een of meer waarden ten opzichte van de normaalwaarden van het bloed kunnen een indicatie zijn voor bepaalde aandoeningen (pathologisch). Het Proteomis profiel is ook een betrouwbaar hulpmiddel voor aanvullende diagnostiek. Op grond van het profiel kan voor iedere patiënt een therapie op maat ontwikkeld worden.