U bent hier

FAQ

De methode is in Frankrijk gelanceerd maar wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt in Duitsland, de Benelux, Spanje, Italië en Zwitserland. In Duitsland stelt een gestructureerd onderwijssysteem reguliere artsen in staat om zich in de methode bij te laten scholen. Het laboratorium ontvangt bovendien regelmatig bloedafnames uit Amerika of Azië.

Het Proteomis profiel is een biochemische techniek waarbij een aantal metingen op de serumeiwitten worden verricht en waarvan de resultaten grafisch worden gepresenteerd. Het profiel geeft een globaal beeld van de lichaamsfuncties van een patiënt. Bepaalde afwijkingen van een of meer waarden ten opzichte van de normaalwaarden van het bloed kunnen een indicatie zijn voor bepaalde aandoeningen (pathologisch). Het Proteomis profiel is ook een betrouwbaar hulpmiddel voor aanvullende diagnostiek. Op grond van het profiel kan voor iedere patiënt een therapie op maat ontwikkeld worden.

Het onderzoek heeft een wetenschappelijke basis en behoort tot het vakgebied van de medische biologie. Door de jaren heen zijn enkele miljoenen metingen verricht. De wetenschappelijke stellingen worden bevestigd door de gegevens die voortvloeien uit deze enorme database.

Het goed interpreteren van het Proteomis profiel leidt tot meer gedetailleerde resultaten dan traditionele bloedonderzoeken en kan met name in het geval van chronische aandoeningen de oorzaken daarvan aantonen.

Het Proteomis bilan speurt veranderingen in het lichaam veel eerder op dan conventionele diagnostische technieken. Daarom kan het Proteomis profiel preventief worden ingezet, dat wil zeggen als preventief hulpmiddel in het algemeen .

In tegenstelling tot andere technieken ontvangt u, in aanvulling op het individuele onderzoeksresultaat, gepersonaliseerde therapeutische suggesties. Iedere behandeling is specifiek voor de patiënt en zijn herstel. Natuurlijke therapieën zijn effectief en goed te verdragen.

De methode is nauwelijks invasief: enkel een bloedafname ( afname van min 7 ml bloed).

Een Proteomis bilan is niet duur.

De aanmaak van sommige eiwitten is verhoogd is wanneer het immuunsysteem zich tegen bepaalde aanvallen verdedigd. Bijvoorbeeld: ontstekingseiwitten, immunoglobinen enz... Deze veranderingen zijn vaak al ruim voor het verschijnen van de eerste symptomen detecteerbaar.

Het Proteomis bilan onderzoekt serumeiwitten op een andere manier. Dankzij dit profiel worden niet alleen duidelijke biologische maar ook functionele veranderingen gedetecteerd. De biologische staat van de patiënt wordt op deze manier nauwkeurig en gepersonaliseerd in kaart gebracht.

Voor de bloedafname moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 6 uur voorafgaand aan de bloedafname niets meer mag eten of drinken.

De arts dient het laboratorium van de medicatiegeschiedenis op de hoogte te stellen.

In ieder land zijn competente medische praktijken die het Proteomis profiel regelmatig gebruiken.

Neem via info@proteomis.com contact met ons op voor adressen in uw omgeving.

Iedere arts kan een Proteomis onderzoek voorschrijven. De benodigdheden voor de bloedafname kunnen worden verkregen bij het laboratorium CEIA Lab bvba, Sint-Michielslaan 119 te 1040 Brussel.

Het bloed kan in het laboratorium of door een verpleegkundige worden afgenomen. Het wordt vervolgens naar het CEIA Lab doorgestuurd.

Een raadgevend arts van het Proteomis labo zal de resultaten van uw profiel met uw behandelend arts bespreken.

Het Proteomis profiel is bruikbaar bij onderstaande aandoeningen:

  • allergieën
  • voedselallergieën
  • chronische ontstekingen
  • chronische pijnen
  • huidziekten
  • reumatische klachten, artritis, artrose
  • klachten van het autonome zenuwstelsel
  • chronische vermoeidheid
  • hormonale storingen