Informatie Covid-19

Ons laboratorium blijft open en voert normaal de analyses uit.

Zijn de Proteomis onderzoeksresultaten betrouwbaar?

Zijn de Proteomis onderzoeksresultaten betrouwbaar?

Het onderzoek heeft een wetenschappelijke basis en behoort tot het vakgebied van de medische biologie. Door de jaren heen zijn enkele miljoenen metingen verricht. De wetenschappelijke stellingen worden bevestigd door de gegevens die voortvloeien uit deze enorme database.