Casus n° 1 : een casus van allergie

Het eerste geval, dat hier wordt gepresenteerd, is om verschillende redenen illustratief:

  1. Het is een therapeutisch succes (voor een eerste geval zou je niet minder verwacht hebben ...),
  2. Het toont met onbetwistbare duidelijkheid aan dat de functionele proteomics-evaluatie een totaal ander licht kan werpen op een gevestigde klinische diagnose (in dit geval "allergie"),
  3. Het toont ook aan dat als de analytische benadering juist is, de logische therapeutische consequenties tot succes moeten leiden.

Lees dit artikel (pdf-bestand)