Informatie Covid-19

Ons laboratorium blijft open en voert normaal de analyses uit.

U bent hier

FAQ

Het Proteomis bilan is geen rechtstreekse genetische analyse. Wel is het mogelijk om verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld het profiel van een moeder en die van haar kinderen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde aanleg voor schildklierziekten aan te tonen.

Natuurlijk. Iedere ziekte waardoor lichaamsfuncties verstoord raken waardoor ook weer organen aangetast worden gaat gepaard met een verstoord Proteomis profiel. Belangrijk is om te begrijpen dat het profiel geen diagnostisch hulpmiddel is in de traditionele zin, zoals voor borstkanker, geelzucht of een hartaanval, maar dat het profiel verstoringen in de serumeiwitten aantoont die verband houden met deze pathologieën.

Waar het om draait is dat deze afwijkingen eerder aan het licht komen dan met de conventionele medische onderzoeken. Op deze manier kan snel een adequate behandeling opgestart worden.

Zwangerschap heeft geen invloed op de interpretatie van een Proteomis bilan.

Dit is echter niet het geval voor cholesterolverlagers, cortisonen en immunosuppressiva in het algemeen. De arts dient met deze geneesmiddelen rekening houden bij het interpreteren van het profiel.

Patiënt en arts ontvangen ieder een exemplaar van de onderzoeksresultaten. Vervolgens dienen de resultaten en de daaruit voortvloeiende mogelijke therapeutische implicaties met de eigen arts besproken te worden.

Het onderzoek vormt een aanvulling op de conventionele medische benadering. Aan de ene kant is het moeilijk of zelfs gevaarlijk om te stoppen met geneesmiddelen die langere tijd ingenomen dienen te worden. Aan de andere kant is het de bedoeling om met behulp van het Proteomis bilan de klachten van de patiënt zo te behandelen dat de hoeveelheid geneesmiddelen gereduceerd kan worden.

Als een preventief Proteomis bilan geen ernstige verstoring aan het licht brengt, is een onderzoek om de twee jaar voldoende.

Een eerste onderzoek is voldoende om de actuele gezondheidstoestand van de patiënt vast te stellen en te behandelen. Het is raadzaam om, op zijn vroegst na drie maanden, een vervolgonderzoek te doen om het genezingsproces op te volgen.

De risico’s verbonden aan een Proteomis onderzoek bestaan enkel uit de risico’s die verbonden zijn aan iedere willekeurige bloedafname, zoals gebruikelijk voor ieder onderzoek.

Potentiële risico’s die verband houden met het innemen van natuurlijke producten kunnen niet worden aangegeven. Deze hangen per geval af van de manier van inname en van de dosering – vandaar de belangrijke rol van uw arts. Gedurende al die jaren dat de methode wordt toegepast, is  nog nooit een incident gerapporteerd.  Wat aangeeft dat geneesmiddelen goed tot zeer goed worden verdragen.

Het betreft een eenvoudige bloedafname zoals zwangere vrouwen regelmatig laten doen. Er is geen enkele contra-indicatie om een onderzoek te laten doen tijdens de zwangerschap.

Het onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is volledig voor rekening van de patiënt. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van of alle kosten van het onderzoek.

Het Proteomis onderzoek is echter geen dure methode. Verspreid over een periode 6 maanden bedragen de kosten van onderzoek (medische en therapeutische) vaak op niet meer dan twee of drie euro per dag.