U bent hier

Klinische gevallen

Het doel van deze rubriek is om de diagnostische veronderstellingen en de therapeutische strategieën van een bepaalde casus te delen.  Verschillende confraters wezen op het didactische nut na het ontvangen van de casus-nieuwsbrieven.

Enkele casussen worden tevens voorgesteld onder de vorm van video-opname.

Casus bespreking : Over 6 verschillende klinische gevallen

We doorlopen 6 klinische gevallen in een uur met verschillende soorten profielen. Een dialoog tussen de voorschrijver die de casussen heeft ingediend en de moderator van het webinar.

Casus n° 8 : over hyperblau...

Mevr. Kerstin R. , °12/02/1978

Casus n° 7 : schijn bedriegt ...

Mevrouw M.C. °18/09/1946 (62 jaar)

Antecedenten

Casus n° 6 : het verband tussen Omeprazol en voetbal ...

Mijnheer J.F., °15/08/1986 (22 jaar)
Dit klinisch geval illustreert op originele wijze het verband tussen lipidemalabsorptie en chronische vermoeidheid.

Casus n° 4 : genoom en proteoom

Dit vierde klinische geval belicht de relatie tussen genoom en proteoom aan de hand van de beoordeling van Jutta (39 jaar) en haar twee zonen van 14 en 9 jaar.

Geschiedenis

Casus n° 3 : een duurbehandeling

Dit nieuwe klinische geval illustreert het belang van het volgen van de voorgestelde basisbehandeling met de beoordeling, ook en vooral over een lange periode.

Casus n° 1 : een casus van allergie

Het eerste geval, dat hier wordt gepresenteerd, is om verschillende redenen illustratief: